The Manual

When you create a new article, you choose if this article belongs under another article. If you create an article My first chapter and don't choose any category from the dropdown menu, this first chapter will get the text 1. My firs...
Du kan ha så mange veiledninger du vil.Har dere for eksempel 3 ulike produkter, med ulik fremgangsmåte, så er dette nyttig.Alle URL inneholder SEO-vennlige lenker, slik at innholdet fremstår logisk.