Innhold på norsk
Du kan skrive innlegg i kunnskapsbasen på hvilket språk du vil.I denne demoen er det tilfeldigvis lagt inn på engelsk da dette er et av markedene vi startet med. Du kan endre språk ved å velge nederst på siden.
  Custom domain
You can have the knowledgebase running under your own domain instead of the username. kbcloud. no sub-domain. You need to be on a paid plan that supports this. Just contact support with your domain name and we will prepare it for ...